Ta GRI-spørreundersøkelsen

Takk for at du tar det første steget mot å få vite hva som får deg til å yte mer (dine styrker, din motivasjon, din kommunikasjonsstil og mye mer) og gjøre bruk av den informasjonen.

Den er lett å gjennomføre. Om mindre enn ti minutter vil du kunne se din atferdsprofil.

Og det fungerer. GRI-undersøkelsen leverer nøyaktig og handlekraftig informasjon for å hjelpe deg til å bli bedre...


Personlig
Utvikling

Jobbmatch
& Tilfredshet

Team- og organisasjonsbaserte
prestasjoner

Tast inn din invitasjonskode

Mangler du invitasjonskode? Kontakt oss

GRI er en samling av solide online-verktøy, ledelsesteknikker og praktisk trening – alle basert på en bevist, pålitelig vurdering av atferd – som vil gi deg en ny måte å :

  • forbedre egne individuelle prestasjoner og tilfredshet med jobben
  • bygge effektive team
  • rekruttere, motivere og opprettholde en produktiv, engasjert stab.

Alt starter med GRI-undersøkelsen.